Studenten

Stage wordt in het MBO ook wel BPV genoemd, ofwel BeroepsPraktijkVorming.

Studenten van de beroepsopleidende leerweg (BOL) lopen gedurende hun opleiding zo'n 30 tot 40 % stage. De startmomenten en duur van de stages variëren per opleiding. Soms is dat een jaar, maar meestal een half jaar of drie maanden, 5 dagen per week. Ook zijn er voor sommige opleidingen alternerende stages, waarbij de student bijvoorbeeld 3 dagen per week stage loopt en 2 dagen naar school gaat. 
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaan studenten 1 dag per week naar school en werken minimaal 20 uur in een bedrijf.

Buitenlandstage
Studenten kunnen zowel in binnen- als buitenland stage lopen. Ze zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats, maar via het Florijn wordt ondersteuning geboden d.m.v. het verzamelen van aanvragen die binnenkomen.
In alle opleidingen speelt stage een zeer belangrijke rol. Uiteraard is een goede ondersteuning en coördinatie hierin van essentieel belang.

BPV-coördinatie
Binnen elk van de zeven afdelingen (opleidingsrichting) binnen het Florijn College is er een aanspreekpunt voor alle studenten die te maken krijgen met beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV-medewerkers leggen de contacten met de praktijkbedrijven, dragen zorg voor de administratieve afwikkeling en coördineren de beroepspraktijkvorming van voorbereiding tot afronding. Heb je vragen over je stage of mogelijke praktijkadressen, dan zijn de BPV-medewerkers daarvoor de aangewezen personen.

Detailhandel
 de heer P. Bruinincx
 (p.bruinincx@rocwb.nl) -> BBL
 mevrouw E. Claessen
 (e.claessen@rocwb.nl)

Groothandel / Internationale Groothandel
 mevrouw R. Stam
 (r.stam@rocwb.nl)

Secretarieel

mevrouw M. Laurijssen
 (m.laurijssen@rocwb.nl)

Bedrijfsadministratie / administratief medewerker
 mevrouw S. Lexis
 (s.lexis@rocwb.nl)
 mevrouw P. van Zuijlen
 (p.vanzuijlen@rocwb.nl)

Financiële Dienstverlening
Mevrouw S.van der Hart
 (s.vanderhart@rocwb.nl)

Marketing & Communicatie
 Mevrouw F. Heijligers
(f.heijligers@rocwb.nl)

Juridisch
 mevrouw J. de Graaf
 (j.degraaf@rocwb.nl)

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar florijnBPV@rocwb.nl, graag onder vermelding van uw contactgegevens. Telefonisch zijn alle contactpersonen te bereiken via het algemene telefoonnummer 076 - 530 88 00.
 
Stage in het buitenland
Informatie omtrent stage lopen in het buitenland kunt u opvragen bij mevrouw J. Aarts j.aarts2@rocwb.nl

Kijk voor meer informatie op:
http://www.rocabroad.nl (onze eigen ROC-site voor internationale stages)