Missie en Visie

Florijn College MBO 'Think global, act local'

De missie van het Florijn MBO

"Studenten opleiden tot succesvolle wereldburgers die een tastbare bijdrage leveren aan handel en zakelijke dienstverlening."

De kernwaarden vertellen over de wijze waarop de missie gestalte krijgt. Het zijn collectieve waarden die richtinggevend zijn voor de inrichting van onze manier van werken. De belangrijkste waarden van het Florijn College zijn:

Succesvol
Het resultaat is onze maatstaf. Dit tonen we. Wat we weten te bereiken, vieren en communiceren we. Erkenning van de buitenwereld dwingen we af.

Innovatief
Onze ambitie en streven naar succes beweegt ons tot het zoeken naar en bewandelen van nieuwe paden. We kijken naar buiten en vinden mogelijkheden. Telkens weer. Hierbij durven we risico's te nemen en lef te tonen.

Proactief
Onze drive komt uit onszelf. We geloven dat alleen echt gedreven mensen het verschil kunnen maken. En dat doen we.

Bruisend
Florijn bruist. Leven vloeit door onze organisatie. Jonge mensen uit verschillende culturen ontmoeten elkaar in een omgeving waar goede ideeën worden gestimuleerd.

Think global, act local proeft iedereen die een voet binnen zet.

Het Florijn College is bezig met een aantal veranderingen. Daarbij gaat het met name om ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvernieuwing en de positionering. 

Jaarplannen en jaarverslagen zijn te vinden bij Publieke verantwoording.

============

Visie en identiteit
De wereld verandert. Grenzen vervagen. Nieuwe economieën ontstaan en beïnvloeden ons dagelijks leven, o.a. door ontwikkelingen op het gebied van internet, gaming, e-mail en sociale netwerken. We zijn terug bij onze Nederlandse wortels als handelsland. Economie is administratie, handel bedrijven, zaken doen over de hele wereld met allerlei volkeren en culturen. Wij van Florijn MBO willen onze studenten voorbereiden op deze toekomst en globalisering. Dit stelt hoge eisen aan onze school: studenten klaarstomen voor de wereld van morgen. Daarom zijn wij bewust bezig met onze identiteit. Hierin ligt de basis voor de generatie van morgen.

Visie
De essentie van onze identiteit is verwoord in onzevisie:
"Onze wortels schuilen in handel en zakelijke dienstverlening. Handelsgeest heeft Nederland welvaart gebracht. Vanuit onze zaken-,handels- en ondernemersgeest zijn wij in staat geweest welvaart te brengen en banden te leggen met allerlei culturen over de wereld."

Wereldburger
Ook in de toekomstige samenleving worden onze studenten steeds meer "wereldburger". Kennisproductie wordt belangrijker. Dit is niet gebonden aan (lands)grenzen. De generatie van morgen acteert in een steeds verder "globaliserende" wereld. Een wereld van mogelijkheden ontstaat hiermee. De samensmelting van culturen (fysiek en virtueel) heeft steeds meer invloed op ons leven. Jezelf een plek even in deze diverse samenleving vraagt om zelfbewustzijn. Zelfbewustzijn ten aanzien van de eigen (culturele) waarde en die van andere culturen. Inzicht in mogelijkheden , wensen en behoeften. Vanuit een bewuste eigen identiteit en gevoel van eigenwaarde kun je zoeken naar interactie met anderen. Hiervan profiteert niet alleen de student, maar ook de ander.


MBO-studenten zijn praktisch en concreet ingestelde "doeners". Met de juiste mentaliteit en ontwikkelingspotentie maken praktisch en doortastend ingestelde mensen het verschil. Mentaliteit en potentie om zelf te ontwikkelen staan bij ons tenminste gelijkwaardig aan vakmanschap.

We geloven in de noodzaak om jongeren dicht bij de arbeidsmarkt en maatschappij te plaatsen. Tastbare en concrete ervaringen brengen jongeren een stap verder. Slechts een leeromgeving die dit biedt, resulteert in optimale leerervaringen.
Onze studenten zijn dus prosumers (geen consumers) en geven met ons hun leerervaringen vorm. Zo zijn ze medeproducent van ons onderwijs. Dit vraagt om ruimte voor studenten, zodat zij hun eigen bewustzijn kunnen volgen. Tegelijkertijd geloven we dat jonge mensen soms zelf niet weten waartoe ze in staat zijn. Dit betekent dat ze tegelijkertijd geprikkeld en uitgedaagd moeten worden om goede en succesvolle prestaties neer te zetten. Dit is voor iedereen mogelijk, ongeacht niveau of talent. Elk persoon kan met zijn talent op zijn eigen niveau succesvol zijn in het leven".