Publieke verantwoording

Als Florijn College streven we naar transparantie. We zijn trots op onze organisatie en tonen graag onze ambitie aan de hand van onze verslagen en toekomstplannen. Zie hier het jaarplan 2017.

Vanaf 2014 heeft Stichting ROC WB, waarvan het Florijn onderdeel uitmaakt,  één geïntegreerd jaardocument maakt. (op te vragen via de roc website)


Examinering
- Jaarplan 2017 Examencommissie Florijn College